Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Abborrtjärn, K377 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-09-07 Stoppdatum 2019-09-07
Mängd (ton): 9,63 Kostnad totalt: 17700
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 53,0
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Flyg
Kommentar: