Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Finnsjön, K27 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-09-01 Stoppdatum 2019-09-01
Mängd (ton): 20,39 Kostnad totalt: 17988
Kalkmedel: Slurry CaO halt: 53,5
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Båt
Kommentar: