Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2401levar008vm , 2401levar008vm Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-09-16 Stoppdatum 2019-09-16
Mängd (ton): 3,08 Kostnad totalt: 7172
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: