Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2401levar017vm , 2401levar017vm Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-09-16 Stoppdatum 2019-09-16
Mängd (ton): 12,94 Kostnad totalt: 30078
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: