Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2401tvärå029vm , 2401tvärå029vm Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-09-25 Stoppdatum 2019-09-25
Mängd (ton): 4,68 Kostnad totalt: 10874
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: