Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2401örab001vm , 2401örab001vm Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-09-17 Stoppdatum 2019-09-17
Mängd (ton): 19,92 Kostnad totalt: 46274
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: