Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2409tryss015vm , 2409tryss015vm Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-10-06 Stoppdatum 2019-10-06
Mängd (ton): 8,06 Kostnad totalt: 19652
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: