Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2425fjällå108vm , 2425fjällå108vm Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-09-18 Stoppdatum 2019-09-18
Mängd (ton): 2,39 Kostnad totalt: 6977
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: