Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2463mossav134vm , 2463mossav134vm Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-09-20 Stoppdatum 2019-09-20
Mängd (ton): 1,99 Kostnad totalt: 4966
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: