Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480brännb036vm , 2480brännb036vm Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-09-28 Stoppdatum 2019-09-28
Mängd (ton): 1,99 Kostnad totalt: 4677
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: