Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480brännb046vm , 2480brännb046vm Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-09-29 Stoppdatum 2019-09-29
Mängd (ton): 1,99 Kostnad totalt: 4677
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: