Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480gravån055vm , 2480gravån055vm Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-10-01 Stoppdatum 2019-10-01
Mängd (ton): 6,77 Kostnad totalt: 15902
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: