Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480gravån066vm , 2480gravån066vm Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-09-30 Stoppdatum 2019-09-30
Mängd (ton): 3,98 Kostnad totalt: 9354
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: