Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480gärssj045vm , 2480gärssj045vm Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-09-28 Stoppdatum 2019-09-28
Mängd (ton): 3,08 Kostnad totalt: 7249
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: