Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480idebä015vm , 2480idebä015vm Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-09-26 Stoppdatum 2019-09-26
Mängd (ton): 1,89 Kostnad totalt: 4443
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: