Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480idebä021vm , 2480idebä021vm Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-09-26 Stoppdatum 2019-09-26
Mängd (ton): 2,98 Kostnad totalt: 7015
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: