Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480klappm123vm , 2480klappm123vm Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-09-27 Stoppdatum 2019-09-27
Mängd (ton): 10,95 Kostnad totalt: 25724
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: