Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2482holmb016vm , 2482holmb016vm Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-10-05 Stoppdatum 2019-10-05
Mängd (ton): 1,89 Kostnad totalt: 4785
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: