Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2482malb039vm , 2482malb039vm Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-10-07 Stoppdatum 2019-10-07
Mängd (ton): 29,38 Kostnad totalt: 74307
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: