Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT096094, 06VAT096094 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-04-06 Stoppdatum 2002-04-06
Mängd (ton): 2,83 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: