Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STOR-TÄLLVATTNET , 710798-165327 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-09-22 Stoppdatum 2019-09-22
Mängd (ton): 1,60 Kostnad totalt: 2847
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 53,5
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Flyg
Kommentar: