Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VÄSTRA TALLVATTENSJÖN , 714159-152737 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-09-19 Stoppdatum 2019-09-19
Mängd (ton): 19,79 Kostnad totalt: 46241
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 53,5
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Flyg
Kommentar: