Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HOLMSJÖN , 714175-175167 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-10-06 Stoppdatum 2019-10-06
Mängd (ton): 3,95 Kostnad totalt: 7700
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 53,5
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Flyg
Kommentar: