Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TVÄRTRÄSKET , 717870-171521 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-10-05 Stoppdatum 2019-10-05
Mängd (ton): 1,07 Kostnad totalt: 2081
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 53,5
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Flyg
Kommentar: