Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILL-ARMSJÖN , 709758-167299 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-26 Stoppdatum 2019-08-26
Mängd (ton): 51,23 Kostnad totalt: 73312
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 53,0
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Båt
Kommentar: