Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGTRÄSKET , 716407-170600 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-23 Stoppdatum 2019-08-23
Mängd (ton): 11,99 Kostnad totalt: 17164
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 53,0
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Båt
Kommentar: