Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Valsjön, 653389 146524 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-05-21 Stoppdatum 2019-05-21
Mängd (ton): 17,55 Kostnad totalt: 16394
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: