Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kärmen, 657712 143925 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-05-28 Stoppdatum 2019-05-28
Mängd (ton): 40,91 Kostnad totalt: 48176
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: