Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gryssjön, 663416 146864 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-05-30 Stoppdatum 2019-05-30
Mängd (ton): 46,50 Kostnad totalt: 46820
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: