Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rösimmen, 658500 143982 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-05-23 Stoppdatum 2019-05-23
Mängd (ton): 56,37 Kostnad totalt: 53108
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 53,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: