Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rammsjön, 659260 145573 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-05-27 Stoppdatum 2019-05-27
Mängd (ton): 19,63 Kostnad totalt: 18496
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: