Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ljusen, 656564 142899 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-05-16 Stoppdatum 2019-05-16
Mängd (ton): 0,72 Kostnad totalt: 1227
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: