Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Mögsjön, 657610 143519 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-05-19 Stoppdatum 2019-05-19
Mängd (ton): 4,99 Kostnad totalt: 10526
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: