Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Ormtjärn, 659756 143234 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-05-17 Stoppdatum 2019-05-17
Mängd (ton): 5,40 Kostnad totalt: 11403
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: