Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Södra Kvarntjärnen, 659183 143412 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-05-18 Stoppdatum 2019-05-18
Mängd (ton): 1,45 Kostnad totalt: 3070
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: