Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Fräkentjärn1, 1863flosjö08vm Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-05-17 Stoppdatum 2019-05-17
Mängd (ton): 0,85 Kostnad totalt: 1649
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 53,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: