Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Mörttjärn, 665034 143383 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-05-22 Stoppdatum 2019-05-22
Mängd (ton): 2,18 Kostnad totalt: 3649
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: