Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Likalampi, 665182 142897 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-05-22 Stoppdatum 2019-05-22
Mängd (ton): 29,64 Kostnad totalt: 49523
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: