Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Mellansjön, 664521 142207 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-05-22 Stoppdatum 2019-05-22
Mängd (ton): 6,55 Kostnad totalt: 10947
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: