Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gettjärn, 656430 143487 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-05-17 Stoppdatum 2019-05-17
Mängd (ton): 4,05 Kostnad totalt: 6842
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: