Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lilla Mörttjärnen, 664394 143583 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-05-22 Stoppdatum 2019-05-22
Mängd (ton): 2,86 Kostnad totalt: 4995
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 53,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: