Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Hälltjärnen, 660418 144270 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-05-18 Stoppdatum 2019-05-18
Mängd (ton): 6,24 Kostnad totalt: 10454
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: