Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Blanksjön, 651010 142885 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-05-15 Stoppdatum 2019-05-15
Mängd (ton): 3,53 Kostnad totalt: 7457
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: