Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Holmsjön, 658215 144440 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-05-20 Stoppdatum 2019-05-20
Mängd (ton): 14,04 Kostnad totalt: 23685
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: