Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ENASJÖN, 627887 137879 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-03-04 Stoppdatum 2019-03-04
Mängd (ton): 29,20 Kostnad totalt: 42632
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: