Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HAGSVARTEN, 627389 142662 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-10-21 Stoppdatum 2019-10-21
Mängd (ton): 22,00 Kostnad totalt: 31618
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: