Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HILLESJÖ, 629052 134837 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-03-27 Stoppdatum 2019-11-26
Mängd (ton): 20,04 Kostnad totalt: 35751
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: