Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÖKASJÖN, 634158 143920 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-10-09 Stoppdatum 2019-10-09
Mängd (ton): 12,00 Kostnad totalt: 15648
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: