Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: PAMPASJÖN, 627816 138121 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-03-04 Stoppdatum 2019-03-04
Mängd (ton): 7,80 Kostnad totalt: 11388
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: