Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Rosendalsån 483, 07VM483 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-04-15 Stoppdatum 2019-11-20
Mängd (ton): 12,03 Kostnad totalt: 19933
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: